Mit navn er Grethe H Bjørnhaug, jeg er autodidakt kunstner og bor i Galten i nærheden af Aarhus.
 
Jeg maler for det meste med akrylfarver, men bruger også indimellem andre medier som f.eks. akvarelfarver, oliepasteller og pastelkridt.
 
Når jeg maler, glemmer jeg alt om tid og sted, forsvinder helt ind i farvernes univers. Jeg elsker de glade og stærke farver, men maler ellers med de farver, der passer til mit humør i et givent øjeblik. Derfor har jeg heller ikke én bestemt stil/teknik, men maler det jeg har lyst til at male lige på det tidspunkt.
Jeg eksperimenterer gerne med figurer, former, teknikker, herunder også mixed media, både figurativt og abstrakt.
 
Du kan kontakte mig her
 
 
My name is Grethe H Bjørnhaug, I'm a self-taught artist and live in Galten near Aarhus.

Mostly I paint with acrylics, but sometimes I also use other media, eg. watercolors, oil pastels and pastels.

When I paint, I forget all about time and place, disappear completely into the universe of the colors. I love the happy and strong colors, but otherwise I paint with the colors that suit my mood at any given moment. That's why I have no single style/technique but paint what I feel like painting just at that time.
I like experimenting with shapes, techniques, including mixed media, both figurative and abstract.
Copyright © Gallerighb | Galten - Danmark | Tlf.: +45 25 11 67 73